Eerste boom Arnhem CS geplant

Met het planten van de eerste boom luidden wethouder Gerrie Elfrink (projectwethouder Arnhem Centraal) en Jeanette Visser (Bureau B+B) vandaag de laatste fase in omtrent de inrichting van de openbare ruimte rondom het vernieuwde Arnhem Centraal.

Onder de noemer Arnhem Centraal worden station Arnhem en haar directe omgeving vernieuwd. Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur, tekende voor het ontwerp. Daarbij vormt het, voor Arnhem kenmerkende, natuurlijk glooiende landschap de basis voor de ontwikkeling van het gebied tot een stedelijk landschap.

Strategisch groen
Om te zorgen voor een optimale aansluiting van het stationsgebied op de groene identiteit van Arnhem zal een aantal grote bomen op strategische punten worden geplaatst. Deze bomen vormen een referentiepunt wanneer men zich door het stationsgebied verplaatst hetgeen de oriëntatie verbetert. Verschillende groepjes bomen en tuinen vormen bovendien verblijfsplekken met natuurlijke kwaliteit.

Met het planten van de eerste boom luidden wethouder Gerrie Elfrink (projectwethouder Arnhem Centraal) en Jeanette Visser (directielid en projectleider Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur) vandaag de laatste fase in omtrent de inrichting van de openbare ruimte rondom het vernieuwde Arnhem Centraal.