Eerste energieplantage in Zuid-Holland van start

BlauwZaam en energiecoöperatie De Knotwilg hebben op 10 december zo’n 4000 wilgen op een terrein van de Nationale Bomenbank in Bleskensgraaf geplant. Zij deden dit in samenwerking met leerlingen van het Wellantcollege.

Leerlingen van het Wellantcollege hebben ongeveer 4000 wilgen op een perceel van de Nationale Bomenbank geplant. Het hout is bestemd voor een houtgestookte warmtecentrale.

Over drie jaar kan het eerste hout geoogst worden. Dan wordt ook duidelijk of het een verdienmodel is. Dat hangt onder andere af van de prijs die je over drie jaar voor het hout krijgt.

Voor de Nationale Bomenbank is dit een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het project is bijzonder, het is de eerste energieplantage in Zuid-Holland.

Het gaat om een eerste experiment op een perceel met een oppervlakte van 6.000 m2. De verwachting is dat dit energieveld, nadat het volgroeid is, jaarlijks een hoeveelheid energie gaat leveren dat gelijk staat aan 50.000 kuub gas.

Toekomst
Energiecoöperatie De Knotwilg ziet toekomst in energieplantages. Door toe te werken naar grotere volumes, goede samenwerking met knotploegen en de realisatie van een hout gestookte warmtecentrale in Gorinchem, wordt energie uit houtsnippers interessanter.

De centrale in Gorinchem zal in 2016 of 2017 gereed zijn. Hij wordt gebouwd in opdracht van de gemeente Gorinchem, die afspraken maakte met het Gorinchemse bedrijf JéWéRET en Woningcorporatie Poort6.

Momenteel gaat er nog veel snoeihout de streek uit. Dat is de initiatiefnemers van de energieplantage een doorn in het oog, omdat het vervoer voor CO2-uitstoot zorgt. BlauwZaam, Energiecoöperatie De Knotwilg en de Nationale Bomenbank willen dat hout beter benutten.

Samen met leerlingen van het Wellant College zijn 4000 wilgen op een terrein van de Nationale Bomenbank in Bleskensgraaf geplant.