Eerste Kamer akkoord met opheffen productschappen

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het opheffen van de product- en bedrijfsschappen. De Eerste Kamer stemde unaniem voor de Wet opheffing bedrijfslichamen.

Vorige week debatteerde de Eerste Kamer met minister Kamp van Economische Zaken over de wet die opheffing van de product- en bedrijfsschappen formeel maakt.

Tijdens dat debat lieten zowel de coalitiepartijen VVD en PvdA als het CDA blijken bang te zijn dat, na afschaffing van het Productschap Tuinbouw (PT), financiering zal wegvallen voor agrarisch onderzoek.

Het CDA wees erop dat met het verdwijnen van de PT-gelden ook de bijdrage van het rijk aan veel onderzoek zal wegvallen, omdat veel projecten op basis van 50-50%-financiering waren geregeld.

Rijksbijdragen
Ook bij de VVD leeft die zorg. De liberalen wijzen op de verwachting dat het aantal Wageningse onderzoekers de komende tijd zal krimpen. De VVD vindt dat minister Kamp zich moet inspannen om dit gat enigszins te dichten met rijksbijdragen.

In een reactie beloofde Kamp dat de rijksbijdrage die er anders zou zijn gekomen voor het onderzoek er ook zal zijn in het overgangsjaar 2015. Hij verwacht dat de tuinbouw erin zal slagen genoeg geld te kunnen vinden voor onderzoek.