Eerste Kamer stemt in met Participatiewet

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de Participatiewet van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit betekent dat er een verplicht quotum arbeidsgehandicapten komt voor bedrijven.

De Participatiewet heeft tot doel mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft hierover afspraken gemaakt met de sociale partners.

De komende jaren komen er bij bedrijven 100.000 extra banen bij voor deze doelgroep en nog eens 25.000 bij de overheid.

Staatssecretaris Klijnsma: „Ik ben blij met de brede steun voor deze wet. Nu krijgen mensen met een beperking dankzij deze wet perspectief.”

Eén regeling
Met ingang van volgend jaar valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken, maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen onder één regeling.

Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong.

De Participatiewet gaat op 1 januari 2015 in werking.