Eerste resultaten nieuw Duits gebruikswaardeonderzoek online

GALK heeft een lijst met voorlopige testresultaten gepubliceerd van het Duitse gebruikswaardeonderzoek. Er staan 171 straatbomen op de nieuwe lijst.

Het Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz (GALK), de Duitse bond van openbare groendiensten, is in 2012 een nieuwe testperiode begonnen van de gebruikswaarde van straatbomen.

In het lopende onderzoek is een gevarieerd sortiment opgenomen van soorten en cultivars, waaronder verschillende van Acer platanoides, Fraxinus, Gleditsia, Liquidambar, Quercus, Robinia, Sorbus, Tilia en Ulmus.

Van alle 171 testbomen zijn op de lijst te vinden: maximale hoogte en breedte, lichtdoorlatendheid, gebruikswaarde en opmerkingen tot dusver. De bomen worden getest in verschillende Duitse steden.

De eerste testperiode van GALK liep van 1975 tot 2005. GALK onderzoekt de prestaties van bomen in stedelijk gebied. Het Zuid-Duitse onderzoek van proefstation LWG gaat daarentegen specifiek over reacties van bomen op gevolgen van klimaatverandering.

Bron De Boomkwekerij