Eerste VHG-handleiding Het Levende Gebouw voor Ed Nijpels

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, heeft dinsdag het eerste exemplaar van de nieuwe VHG-handleiding Het Levende Gebouw in ontvangst genomen. Deze handleiding gaat over groen op, aan en in gebouwen.

Het is een boekwerk geworden vol ideeën voor groene gebouwen. Deze kunnen bijdragen aan het integraal aanpakken van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wateroverlast, hittestress, energie, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit.

Ed Nijpels ontvangt het eerste exemplaar van de VHG-Handleiding Het Levende Gebouw uit handen van VHG-directeur Egbert Roozen en conceptontwikkelaar Kim van der Leest.

Nijpels was verrast door de uitgebreide opzet van het boekwerk, dat 400 gerealiseerde praktijkvoorbeelden met toelichting bevat, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Nijpels nodigde VHG uit om na de zomer het concept te komen toelichten aan de partijen die met de uitvoering van het Klimaatakkoord aan de slag gaan.

Brede doelgroep

De handleiding is bedoeld om groenprofessionals, opdrachtgevers, architecten, landschapsarchitecten en projectontwikkelaars te helpen en inspireren bij het integraal ontwerpen, bouwen en beheren van levende gebouwen. Ook provincies en gemeenten die aan het begin staan van het proces van (her)ontwikkeling van een locatie kunnen veel hebben aan deze handleiding.

Opzet

De informatie is geordend binnen 19 thema’s zoals water, temperatuur, luchtkwaliteit, duurzame materialen, biodiversiteit, geluid, ontspannen en ontmoeten of voedsel en bloemen. Om heel gericht de meerwaarden van groen te belichten, is er voor elk type gebruiksfunctie van een gebouw een mindmap toegevoegd. Deze geeft een overzicht van de verschillende meerwaarden van groen. Deze meerwaarden worden ook kort toegelicht. Daarnaast is er een mindmap over Het Levende Gebouw in relatie tot diverse gebouwcertificeringen.

Bestellen

De handleiding is ontwikkeld en samengesteld door groene conceptontwikkelaar Kim van der Leest, met medewerking en input van vooraanstaande wetenschappers, (landschaps-) architecten, groenprofessionals en diverse organisaties. Het boekwerk is te bestellen via de VHG-website.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties