Eindhoven bestrijdt onkruid met behulp van zonne-energie

Eindhoven heeft 13 juni de Hot Water Tap in gebruik genomen. Op dit tappunt wordt het water voorverwarmd waarmee onkruid wordt bestreden. Dit gebeurt door middel van zonne-energie; daarmee bespaart de gemeente op het dieselverbruik.

Voorheen verwarmde de dieselmotor op de mobiele onkruidbestrijdingswagens het water tot de benodigde 98 graden. De Hot Water Tap verwarmt door middel van een speciaal zonneboilersysteem het water tot 68 graden. Hiermee verwacht Eindhoven het dieselverbruik om water te verwarmen met zo’n 50% terug te brengen.

Reistijd ’tanken’
De Hot Water Tap is een pilot, komend jaar onderzoekt Eindhoven of het systeem daadwerkelijk het positieve effect oplevert dat is voorspeld. Tevens wordt gekeken hoe het op grotere schaal is toe te passen. Met de inrichting van meerdere tappunten bijvoorbeeld, is de reistijd om te ’tanken’ in de nabije toekomst te verkorten met 60%.

Behalve de gemeente participeren ook Stichting Duurzaam Eindhoven, Ergon, WAVE (heetwateronkruidbestrijding) en Rivusol (zonneboilers) in de pilot.