Emancipatie

Villa Augustus, Dordrecht, 20 juni 2015. Het Platform Ontwerpers houdt een excursie in het kader van het thema ‘De omsloten tuin’. Vanuit dit thema zijn al diverse bijeenkomsten geweest met presentaties, sprekers (onder andere Saskia de Wit) en oefeningen.

Al vijf seizoenen is dit platform actief. Doel is om het ontwerp op een hoger plan te brengen en de gelijkwaardigheid van ontwerper en hovenier te bevorderen. Meer kruisbestuiving dus. Vijf jaar geleden pakte de VHG de handschoen op om die kruisbestuiving inhoud te geven. Onder het motto ‘een goed ontwerp kén nie zonder de VHG’ werd er zelfs gesproken over het oprichten van een vakgroep ontwerpers. En daarmee zou de emancipatie van het ontwerp voltooid zijn.

Zou…, want zover is het niet gekomen. Het VHG-bestuur heeft zich uitgesproken tegen een aparte vakgroep. Wellicht is die beslissing ingegeven door praktische motieven, maar het signaal naar het vakgebied en de markt is vooral politiek: de buitenruimte is het domein van de hovenier. Naar mijn mening een pervers idee anno 2015.

Gelukkig is de praktijk anders. Hoveniers erkennen in toenemende mate de kwaliteit van een goed plan. Samenwerkingen met ontwerpers zijn uiterst succesvol. Het dient het proces, de effectiviteit en het resultaat, zowel financieel als tastbaar. Ontwerpers die ervoor kiezen samenwerkingsverbanden aan te gaan met hoveniers zouden dus bij de VHG een warm bad moeten kunnen vinden. Het lijkt echter een koude douche te worden.

Paul Casteleijn, de hovenier die de schitterende tuinen rond Villa Augustus heeft aangelegd, vertelt hoe hier het ambacht in de tuinaanleg en -onderhoud centraal staat. Ontwerpen, daar doet hij niet aan, dat vindt hij meer iets voor ontwerpers. Liever wijdt hij zich maximaal aan zijn hovenierskwaliteiten. De ultieme emancipatie van de hovenier.