Entente Florale kent acht deelnemers in 2016

De eerste activiteit van Entente Florale Nederland, de jaarlijkse aftrap van de nationale groencompetitie, vindt op 20 januari plaats in Ootmarsum. In totaal nemen dit jaar vier steden en vier kleine steden en dorpen deel aan de competitie.

In samenwerking met haar partners organiseert Entente Florale Nederland weer tal van activiteiten om de waarde van groen onder de aandacht te brengen. De doelgroep beslaat zowel de publieke als private ruimte.

Eén van deze partners is de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Zo wil Kees Jan de Vet, lid van de VNG-directie, de komende jaren in samenwerking met Entente Florale Nederland de activiteiten in het kader van Groen Verbindt versterken.

„Gezamenlijk met bestuurders, inwoners, ondernemers en andere organisaties in de ‘groene energieke samenleving’ gaan we aan de slag om kennis en ervaring te delen. Met als uiteindelijk doel samen te werken aan een groene, aantrekkelijke omgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is”, aldus het directielid van de VNG.

Startbijeenkomst
De eerste activiteit van Entente Florale is de jaarlijkse aftrap van de groencompetitie op 20 januari in Ootmarsum. Een van de sprekers van deze dag is lector Dinand Ekkel van de hogeschool CAH Vilentum in Almere. Hij geeft een toelichting op het onderzoek waarmee zij zijn gestart naar het beleid op het gebied van natuur, groen en stadslandbouw in de coalitieprogramma’s van gemeenten.

Het doel hiervan is te bepalen of de plannen van de gemeenten naar aanleiding van de verkiezingen in 2014 waar worden gemaakt. Dit onderzoek is mede een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Entente Florale Nederland. Zo worden vanaf dit jaar in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 raadsleden geïnformeerd via de digitale nieuwsbrief van de Vitale Groene Stad over de waarde van groen voor de leefomgeving.

Deelnemers 2016
In totaal nemen er dit jaar vier steden en vier kleine steden en dorpen deel aan de groencompetitie. In de categorie steden zijn dit: Krimpen a/d IJssel, Goes, Wassenaar, Zeewolde.
In de categorie kleine steden & dorpen: Beek en Donk (gemeente Laarbeek), Beuningen (provincie Gelderland), Nieuwkoop, Stevensweert (gemeente Maasgouw).