Europese toelating glyfosaat verlengd

De Europese toelating voor glyfosaat wordt waarschijnlijk tot juni 2016 verlengd. Een resolutie van onder andere de Partij van de Dieren om de toelating in te trekken, haalde het niet in de Milieucommissie van het Europees Parlement.

De huidige toelating van glyfosaat loopt tot 31 december 2015. De Europese Commissie wil de toelating verlengen tot juni 2016. Zo kan bij de herbeoordeling de EFSA-studie over glyfosaat worden meegenomen.

Met het verwerpen van de resolutie lijkt verlenging van de toelating van glyfosaat een feit. In Nederland wil het kabinet in 2016 een gebruiksverbod van glyfosaat op verhardingen doorvoeren.

Wetenschappelijk bewijs
De Partij voor de Dieren zal begin 2016 opnieuw een voorstel indienen voor een Europees verbod op glyfosaat.

Europarlementariër Anja Hazekamp: „Er is genoeg wetenschappelijk bewijs om serieus te twijfelen aan de veiligheid van glyfosaat. Zo is het gif volgens een recente studie van de Wereldgezondheidsorganisatie waarschijnlijk kankerverwekkend.”

Volgens Hazekamp had het Europees Parlement alle risico’s moeten uitsluiten en het voorzorgsbeginsel moeten toepassen.