Experts maken lijst van 90 schadelijke exoten

Op verzoek van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft een expertpanel een lijst samengesteld van 90 uitheemse plant- en diersoorten die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de natuur in Nederland. Dat meldt onder meer het Platform Stop Invasieve Exoten.

Begin dit jaar is een Europese verordening over invasieve uitheemse soorten in werking getreden. Op basis van die verordening zal binnen de Europese Unie een lijst worden opgesteld van soorten die van Europees belang zijn en door alle lidstaten moeten worden aangepakt. Die aanpak houdt in: preventie van de invoer, en eliminatie dan wel beheersing van gevestigde populaties.

Om bij de discussie over die Europese lijst goed voorbereid te zijn, hebben Nederlandse experts in opdracht van staatssecretaris Dijksma 152 invasieve exoten beoordeeld en een schatting gedaan van de kosten van eliminatie en beheer. Tevens hebben ze gekeken naar de introductieroutes, waarbij de handel in huisdieren en aquarium- en vijverplanten de belangrijkste route bleek te zijn.

Resultaat van het werk van het expertpanel is onder meer een lijst van 90 soorten die in aanmerking komen voor een nationaal gecoördineerde aanpak, indien de soort niet op de EU-lijst wordt geplaatst. Op de lijst staan soorten die in Nederland wijdverbreid zijn zoals de halsbandparkiet, de Amerikaanse vogelkers en de grote waternavel, maar ook soorten die nog niet of nauwlijks in Nederland voorkomen waaronder de hottentotvijg en de indigostruik.

Aanpak
Van de lijst is tot nu toe voor slechts een handvol soorten een aanpak ontwikkeld. Op de grote waternavel na, mogen alle planten nog steeds worden ingevoerd, verhandeld en in de natuur worden uitgezet. Voor exotische waterplanten is een convenant opgesteld, dat slechts door enkele kwekers en handelaren is ondertekend en bovendien niet in rechte afdwingbaar is. En bijna alle dieren op de lijst mogen nog worden ingevoerd en verhandeld.

Foto: Carsten Niehaus