Extra geld voor gezonde scholen

Twee keer zo veel scholen dan verwacht hebben een aanvraag gedaan voor het project Gezonde School van de ministeries van VWS en OCW. Om aan de vraag te kunnen voldoen, stellen de ministeries 2 miljoen euro extra beschikbaar.

Scholen kunnen inschrijven op extra ondersteuning voor sport, bewegen en gezonde leefstijl. Daarbij kan bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan de inrichting van een schoolplein en inzet van groen waardoor kinderen makkelijker kunnen bewegen.

De animo onder scholen blijkt groot. Eind 2013 dienden 1.200 basisscholen, 300 scholen in het voortgezet onderwijs en 50 mbo-scholen een aanvraag in.

Van 2012 tot en met 2016 was 4 miljoen euro beschikbaar voor de onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl. In 2013 kwam daar 2 miljoen bij om obesitas en overgewicht bij jongeren aan te pakken. Voor 2014 en 2015 komt er dus nogmaals 2 miljoen euro bij.