‘Extra overlast waterplanten door zachte winter en warme zomer’

Het probleem van de exotische waterplanten in de Nederlandse sloten is dit jaar extra groot. Volgens de Unie van Waterschappen ligt de oorzaak in de zachte winter en de warme zomer.

Jaarlijks maken de waterschappen veel kosten om exotische waterplanten uit de sloten te verwijderen. Waterplanten zoals de grote waternavel, groeien als kool en verstoppen kanalen, sloten en beken.

Waterschappen ruimen de verwoekerde planten op om de waterdoorgang weer vrij te maken.

Dagelijks schoonmaken
Recent meldde waterschap Aa en Maas al dat het in een gebied tussen Den Bosch en Waalwijk dagelijks de binnenwateren moet schoonmaken. Het opruimen van dit soort planten kostte het waterschap vorig jaar €210.000.

Waterschappen roepen tuinbezitters die vijverplanten weg willen doen dan ook op om de planten bij het GFT-afval te doen en niet in open water te gooien.