Fikse boete voor niet dragen signaalkleding

Voor een hoveniersbedrijf voerde een aantal medewerkers langs de weg onderhoudswerkzaamheden uit. Op dat moment reed een Inspecteur van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie) langs en zag dat een medewerker zijn signaalkleding niet droeg.

Het signaleringshesje van de medewerker lag in de aanwezige bedrijfswagen. Ook waren er geen pionnen en een verkeersbord met een verminderde snelheidsaanduiding geplaatst. De maximale snelheid ter plekke is 50 km/u. De medewerker, zonder signaalkleding, stond in een flauwe bocht waardoor het naderende verkeer hem pas op het laatste moment kon zien, aldus de inspecteur.

De boete voor het bedrijf bedroeg €15.600 voor het niet dragen van signaalkleding tijdens het werken langs de weg. De boete was opgebouwd uit twee boetebedragen:

€14.400 overtreding Arbobesluit art. 3.2 lid 1 : Veilige arbeidsplaats

€2.400,00 overtreding Arbobesluit art. 8.3 lid 2: Gebruik van Persoonlijke beschermingsmiddelen

De boete is gecorrigeerd naar de omvang van het bedrijf. Omdat het gaat om een bedrijf met meerdere vestigingen binnen Nederland is de boete vastgesteld op basis van alle medewerkers binnen Nederland en niet op basis van het aantal medewerkers voor die zelfstandige vestiging. Het bedrijf wordt gezien als één juridische eenheid. Omdat de Inspectie SZW vindt dat het gaat om een zware overtreding is het boetebedrag vermenigvuldigd met twee.

Na bezwaar van het bedrijf heeft er 50% matiging van het boetebedrag op art. 8.3 plaats gevonden. Daardoor is het bedrag voor dit artikel op €1.200 gesteld. Het bedrijf heeft kunnen aantonen dat de risico’s geïnventariseerd waren (RIE) en dat er aan de randvoorwaarde is voldaan door een signaleringshesje beschikbaar te stellen. Er is alleen reden tot matiging van een boete als blijkt dat de maatregelen die getroffen worden, wezenlijk hebben bijgedragen tot het voorkomen van de overtreding.

Toolboxen

Het bedrijf beschikt over een actuele RIE, is VCA-gecertificeerd, het risico van werken langs de weg staat in de RIE vermeld, er worden toolboxen (voorlichtingsbijeenkomsten) gegeven en er worden maandelijks werkplekinspecties uitgevoerd. In het personeelshandboek staan de maatregelen voor het veilig werken langs de weg vermeld, zoals afbakening en het dragen van signaalkleding. Toch krijgt het bedrijf een hoge boete. Nu was de medewerker een ingeleende medewerker en beschikte hij niet over het personeelshandboek, een VCA-diploma en hij heeft geen opleiding veilig werken langs de weg gevolgd.

De toolbox (Powerpoint-presentatie) die de medewerker had bijgewoond, was volgens de Inspectie SZW te algemeen en werd niet gezien als voldoende instructie. Eén sheet ging daarbij over verkeersmaatregelen en er was niets opgenomen over het veilig werken langs de weg. Doordat de instructies onvoldoende waren en er geen veilige werkwijze was bepaald, kan er ook niet worden gesteld dat er sprake was van adequaat toezicht. (Bron: Stigas)

Dit artikel verder lezen?

Uw voordelen

  • Profiteer van onze aanbiedingen en ervaar Tuin en Landschap
  • Tweewekelijks ons digitale magazine in je e-mail en/of
  • Ontvang elke twee weken het tijdschrift Tuin en Landschap
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties