Flevoland ondertekent Samenwerkingscharter Floriade 2022

Op 28 oktober heeft gedeputeerde Jan-Nico Appelman van de provincie Flevoland het Samenwerkingscharter Floriade 2022 ondertekend. Hiermee ondersteunt de provincie de samenwerking met het regionale bedrijfsleven voor de Floriade.

In het charter staat dat er gezamenlijk gestreefd wordt naar een blijvende erfenis van de Floriade. Het ondertekenen van het Charter sluit volgens Jan-Nico Appelman goed aan bij het doel van het provinciale programma Floriade Werkt!.

Impuls
„In de aanloop naar de Floriade willen wij een impuls geven aan kennisontwikkeling en economie. Dit doen wij in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen.”

De provincie start in 2016 met de bouw van een Innovatiewerkplaats op het Floriadeterrein. „Direct na de opening van het pand wordt dit de plek om samen te werken aan innovaties en deze ook vooral te laten zien. Wij leggen hiermee de kiem voor een groene campus”, aldus de gedeputeerde.

Platform est. 036
Initiatiefnemer van het Samenwerkingscharter Floriade 2022 is Remco Hafkamp van Platform est. 036.

„De Floriade is meer dan alleen een evenement in 2022. Het charter legt een brede basis in de hele provincie om met elkaar te werken aan de opbrengsten van de Floriade voor zowel het bedrijfsleven als de kennisinstellingen. Niet alleen tijdens de Floriade maar ook in de jaren daar naar toe.”

Met het Charter spreken overheden en bedrijfsleven in Flevoland hun steun uit aan de ontwikkeling van de Floriade in 2022.