‘Focus op economie nu doorzetten’

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de begroting van het kabinet. De plannen ondersteunen de herstellende groei en werkgelegenheid. De lastenverlichting is een hoognodige eerste stap na jaren van forse verzwaringen.

De ondernemersorganisaties vinden het van groot belang dat het kabinet de komende jaren verder inzet op lastenverlichting, versterking van de investeringsruimte en het innovatief vermogen van Nederland.

„Voor de herstellende, binnenlandse markt is het goed dat het kabinet de btw-verhoging niet heeft doorgezet. Terecht zijn ook de verlaging van de zelfstandigenaftrek en de verhoging van belastingen voor ondernemers in box 2 van tafel, evenals de voorgenomen bezuiniging van €100 miljoen op belangrijke innovatieregelingen. Deze maatregelen zouden slecht zijn geweest voor het ondernemerschap en nieuwe investeringen.”

Lasten op arbeid
De vele werkgeversverplichtingen en hoge lasten op arbeid werpen te hoge drempels op voor het aannemen van werknemers en dus voor groei. De ondernemersorganisaties zijn dan ook blij met het voorgenomen Lage Inkomens Voordeel, dat ervoor zorgt dat de kosten voor banen aan de kwetsbare kant van de arbeidsmarkt voor werknemers en werknemers worden verlaagd.

Dissonant in de begroting is de progressieve vermogensrendementsheffing, aldus de ondernemersorganisaties. Die is slecht doordacht en unfair ten opzichte van zelfstandig ondernemers.