Frank Crucq verlaat Algemeen Bestuur VHG

Het Algemeen Bestuur van VHG heeft onlangs afscheid genomen van Frank Crucq als lid namens VHG Vakgroep Groenvoorzieners. Crucq was bestuurslid sinds 1998.

Bij zijn afscheid kreeg Crucq de oorkonde van ‘Lid van Bijzondere Verdienste’ uitgereikt door VHG-voorzitter Rien van der Spek.

Crucq vervulde diverse andere functies, zowel binnen als buiten de vereniging. Zo was hij voorzitter van de VHG-Stuurgroep Arbeidsvoorwaarden & cao en voorzitter van de cao-onderhandelingsdelegatie namens de werkgevers. Verder was hij voorzitter van SAZAS en bestuurslid van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL).

Van der Spek uitte woorden van waardering en dank voor de grote inzet van Crucq voor de vereniging. Crucq stelde dat het lidmaatschap van een vereniging een wederkerige relatie moet zijn tussen ‘halen’ en ‘brengen’.

„De manier waarop ik deze functies voor VHG heb kunnen vervullen, hebben mij veel voldoening gegeven en sterk gemotiveerd om voor de branche actief te zijn.”