Gebruik EMVI als gunningscriterium sterk toegenomen

Het gebruik van EMVI als gunningscriterium bij aanbestedingen is sinds april dit jaar sterk toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

In het eerste kwartaal na de inwerkingtreding van de aanbestedingswet die EMVI voorschrijft was bij 68% van de openbaar aangekondigde werken sprake van het gunningscriterium EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). In dezelfde periode een jaar eerder was dit nog maar 22%.

In verreweg de meeste gevallen van de opdrachten die als EMVI werden aangekondigd, werd ook daadwerkelijk gegund met gebruikmaking van kwaliteitscriteria. Daarbij blijkt er een grote variëteit in EMVI-criteria te bestaan; nagenoeg elke opdrachtgever hanteert zijn eigen systeem. Meer uniformiteit zou volgens het EIB tot efficiëntere procedures kunnen leiden.

Duurzaamheid
De meest gebruikte kwaliteitscriteria hebben betrekking op duurzaamheid van het proces (72%) en beschikbaarheid (60%). Duurzaamheidseisen hebben meestal betrekking op de CO2-prestatie of de CO2-ambitie van de opdrachtnemer. Bij beschikbaarheid wordt een fictieve korting op de inschrijfsom geformuleerd die hoger is naarmate het object sneller beschikbaar komt.

Opvallend is dat levensduurkosten en productduurzaamheid zelden als kwaliteitscriterium worden gebruikt. De CO2-prestatieladder is wel ingeburgerd bij opdrachtgevers.