‘Gebruiksverbod chemische middelen nadelig voor innovatie’

VVD Europarlementariër Jan Huitema heeft de Europese Commissie gevraagd of het Nederlandse voorstel om alle gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw te verbieden in lijn is met Europese regelgeving. Volgens Huitema is het verbod nadelig voor innovatie.

Huitema denkt dat het instellen van een volledig verbod op chemische middelen voor onkruidbestrijding de innovatie negatief beïnvloedt.

„De ontwikkeling van alternatieve, laagrisco- en biologische gewasbestrijdingsmiddelen wordt hiermee ontmoedigd. En dat terwijl de toepassing van deze middelen juist een enorme bijdrage zou kunnen leveren aan de verduurzaming van gewasbescherming.”

Criteria laagrisicostoffen
Het Nederlandse verbod loopt volgens Huitema bovendien vooruit op Europese regelgeving, omdat de Europese criteria voor laagrisicostoffen nog niet zijn vastgesteld.

„Door het verbod nu al in te voeren, wordt er een ongelijk speelveld gecreëerd, aangezien andere lidstaten het gebruik van laagrisicomiddelen nog wel gewoon toestaan.”