‘Geen sprake van grootschalige bomenkap langs N-wegen’

  De Bomenstichting heeft vorige week overleg gevoerd met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over het veilig inrichten van bermen langs provinciale wegen. De minister zei daarbij dat het op grote schaal kappen van bomen langs N-wegen niet aan de orde is.

  Aanleiding voor het overleg was de commotie die was ontstaan naar aanleiding van een interview in het AD, waarin de minister leek te suggereren dat bomen langs N-wegen moeten wijken voor verkeersveiligheid. In het gesprek met de voorzitter van de Bomenstichting Achterhoek zei Van Nieuwenhuizen dat hiervan „op geen enkele manier sprake is, noch was”.

  Rijgedrag

  „Onvoorzichtig rijgedrag is de voornaamste oorzaak van ongelukken op de provinciale wegen”, aldus de minister, „maar dat neemt niet weg dat we als overheid er alles aan willen doen om deze wegen veiliger te maken.”

  Minister Van Nieuwenhuizen gaf aan dat voor de aanpak van de N-wegen €50 miljoen beschikbaar is. Wegbeheerders gaan plannen opstellen om de N-wegen veiliger te maken. Veilige, vergevingsgezinde bermen is één van de onderdelen. „Het gaat daarbij vooral om het afschermen van obstakels met struikgewas, vangrails enzovoorts. Een enkele keer moet een boom wijken die écht te dicht op de weg staat, maar dat is een uitzondering. In dat geval wordt de mogelijkheid van herplaatsing meegenomen.”

  Verheugd

  Voorzitter van de Bomenstichting, Hans Borren, reageerde verheugd op de prioriteit die de minister legt bij het opstellen van plannen waarin ‘het beschermen van bomenlanen’ uitgangspunt is. „Deze minister houdt van bomen, daar hoeft geen enkele twijfel aan te bestaan. Dat heeft ze in haar jaren als raadslid en Gedeputeerde bewezen. Ze heeft gevoel voor de cultuurhistorische, beeldbepalende rol van bomen in het landschap. Optimaliseren van de verkeersveiligheid gaat bij haar hand in hand met de ambitie om bomen te sparen.”

  De Bomenstichting gaat in op de uitnodiging om aan de Vakgroep Verkeersveiligheid van het Interprovinciaal Overleg (IPO) haar visie op de relatie veiligheid en bomen voor te leggen. Dit in de verwachting dat ook de beleidsmakers in de provincie deze visie in de praktijk zullen brengen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties