Gelderland wil natuurbegraven beperken tot minder waardevolle natuur

Provincie Gelderland wil het zoekgebied voor natuurbegraven beperken tot de minder waardevolle natuur. Dit schrijft het college van Gedeputeerde Staten in een beleidsstuk over de mogelijkheden van natuurbegraven in de provincie.

Gelderland heeft nog geen beleid op het gebied van natuurbegraven, daarom heeft de provincie de mogelijkheden hiervoor op papier gezet.

Waardevolle gebieden in het Gelders Natuurnetwerk komen niet in aanmerking voor een natuurbegraafplaats. Alleen in minder waardevolle gebieden en in de Groene Ontwikkelingszone is ruimte voor natuurbegraven.

De provincie wil het beleid voor natuurbegraven in 2016 in de Omgevingsvisie opnemen. Die wordt dan geactualiseerd. Dan is er ook een inspraakperiode.