Gemeente Leusden start met participatiecontract

Dordrecht is in 2011 een innovatief project gestart met een focus op bewonerstevredenheid. Nu gaat ook gemeente Leusden burgers betrekken bij het onderhoudscontract van hun woonomgeving.

De gemeente Leusden gaat nog een stap verder door niet alleen bewonerstevredenheid in te zetten in de contracteis, maar ook burgerparticipatie te stimuleren. Deze nieuwe werkwijze wordt op dit moment samen met BTL Advies ontwikkeld en begin 2015 in de praktijk gebracht.

‘Samenleving Voorop’
‘Samenleving Voorop’ is een ontwikkeling in de gemeente Leusden, waarin de veranderende rol van overheid en samenleving centraal staat; bewoners krijgen de ruimte om zelf initiatieven op te pakken.

Volgend jaar wordt het onderhoudsniveau van het groen verlaagd. Via zelfbeheer krijgen inwoners de kans te worden betrokken bij het onderhoud van hun directe woonomgeving.

Gemeente Leusden en BTL Advies bieden in het participatiecontract ruimte aan het betrekken van bewoners bij het zelfbeheer van het openbaar groen. De opdrachtnemer geeft nadere invulling hoe bewoners worden betrokken. Eind van dit jaar is daarover meer bekend.

Bijzondere contractvorm
BTL Advies begeleidt de gemeente Leusden in de nieuwe werkwijze, taak- en rolverdeling en te maken keuzes. In de komende periode wordt het contract in nauwe samenwerking opgesteld. Gezamenlijk met Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) wordt deze bijzondere contractvorm aanbesteed, waarbij de markt wordt uitgedaagd een passend antwoord te geven.