Gemeenten genoodzaakt te bezuinigen

Gemeenten zijn de komende jaren genoodzaakt flink te schrappen in de uitgaven voor openbaar groen en andere voorzieningen. Lokale overheden worden geconfronteerd met een gat van 6 miljard euro door bezuinigingen en overheveling van rijkstaken.

Dat heeft het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, berekend.

De gemeenten hebben volgens het COELO nauwelijks mogelijkheden het gat van 6 miljard euro te dichten. In 2017 zal het niet meer lukken zonder ingrijpende bezuinigingen sluitende begrotingen te maken.

Verhoging van gemeentelijke belastingen is geen optie en biedt evenmin verlichting. Omdat de gemeentelijke begrotingen sluitend moeten zijn, is een miljardenbezuiniging onontkoombaar.

Schrappen
Het COELO-onderzoek geeft aan dat de meeste mensen bezuinigingen aanvaarden op voorzieningen als straatverlichting, cultuur, buurtcentra en sportaccommodaties.

Schrappen in de kosten voor thuiszorg, jeugdzorg en de sociale werkvoorziening wijzen burgers in meerderheid af.

Luister hier naar een interview met Maarten Allers van onderzoeksbureau COELO.