Gemeenten uit cao-onderhandelingen sociale werkvoorziening

Gemeenten hebben op 30 januari de vakbonden in de sociale werkvoorziening laten weten dat zij stoppen met de cao-onderhandelingen voor 2014. Omdat gemeenten steeds minder geld krijgen voor de SW, is er geen ruimte voor loonsverhogingen en andere verbeteringen.

Pas na behandeling van de Participatiewet in het parlement, kunnen gemeenten en vakbonden weer om tafel om te overleggen over inbedding van de huidige 100.000 SW’ers in de Participatiewet vanaf 2015.

Voor mensen die nu in de sociale werkvoorziening werken, waaronder de groenvoorziening, verandert er in 2014 niets. zij houden hun wettelijke baangarantie, dezelfde arbeidsvoorwaarden, dezelfde rechten en plichten.

Ook voor de werkgever verandert er in 2014 niets. Alle cao-afspraken blijven van kracht en worden verlengd tot 31 december 2014.

Landelijk overleg
Gemeenten hebben aangegeven de komende tijd wel graag landelijk in overleg te blijven over zaken als het pensioen en het sectorfonds.

Ook de regionale samenwerking rond de inrichting van werkbedrijven in elke arbeidsmarktregio kan doorgang vinden. Dit proces staat los van de cao sociale werkvoorziening.