De Boomkwekerij Gentse Floraliën in zwaar weer

  Gentse Floraliën in zwaar weer

  0

  De Gentse Floraliën zitten in zwaar weer. Dat schrijft het Belgische dagblad De Tijd. Na de afgelopen editie van het bloemenfestival is er een verlies van bijna €4 miljoen.

  Het verlies kwam aan het licht tijdens de algemene ledenvergadering van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantenkunde (KMLP), de organisator van het festival.

  Diverse leden had vooraf aan de vergadering opgeroepen het bestuur geen kwijting te geven, wegens mogelijk onverantwoorde uitgaven. Zij eisen een diepgaand onderzoek naar mogelijke fouten en de aansprakelijkheid van het bestuur.

  Eigen vermogen
  De nood bij de KMLP is inmiddels zo hoog opgelopen dat het haar vastgoed heeft moeten verkopen om financiële gaten te dichten. Het eigen vermogen van de organisatie is teruggelopen van €4,3 miljoen in 2015 naar €600.000 in 2016.

  Volgens het bestuur zijn de geraamde kosten van de Floraliën binnen het budget gebleven, maar vielen de inkomsten zwaar tegen. Er werd uitgegaan van 180.000 betalende bezoekers, maar dat waren er uiteindelijk 100.000. Ook moest €300.000 extra worden uitgetrokken voor bewaking.

  Nederlandse Floraliën
  In 2017 staat de tweede editie van de Nederlandse Floraliën gepland. Naast KMLP is Libéma uit Rosmalen aandeelhouder. Op de eerste editie werd eveneens verlies geleden, maar vanwege de positieve waardering van het evenement is voor een vervolg besloten.

  In maart zal worden besloten over het voortbestaan van de Gentse Floraliën. Het is nog niet duidelijk wat de consequenties voor de Nederlandse editie zijn.

  Bron: Tuin en Landschap