Gouden Mispel 2015 voor Koeientuin

De Koeientuin heeft donderdag de Gouden Mispel 2015 gewonnen. De prijs werd op Jachtslot Mookerheide in Molenhoek uitgereikt door VNC-directeur Jaap Dirkmaat.

Sinds 2006 beloont de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap jaarlijks drie personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage leveren aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlandse cultuurlandschap. Naast de Koeientuin wonnen ook Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden en het echtpaar Verschuer van landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt een Gouden Mispel.

Uniek initiatief
De jury roemde de wijze waarop ondernemer Chris Bomers van Biologische Boerderij Kraanswijk voortdurend zoekt naar verbeteringen in de agrarische bedrijfsvoering op het vlak van natuur- en landschapsbehoud, recreatief medegebruik, dierwelzijn en milieu.

De Koeientuin kreeg ook een speciale vermelding voor het huisvestingsconcept. Het unieke initiatief werd door de jury gewaardeerd vanwege het getoonde lef van de ondernemer.

Baanbrekende innovatie
De Koeientuin, die in september de deuren opende, is een baanbrekende innovatie op het gebied van huisvesting voor koeien. Het concept is ontworpen vanuit de vraag: hoe ziet een stal eruit als de koe die zelf mag ontwerpen? Het resultaat is een groene leefomgeving waarin de koe de ruimte krijgt voor haar natuurlijke gedrag.

De winnaars van de Goouden Mispel 2015 met in het midden Chris Bomers van Biologische Boerderij Kraanswijk.