Gratis iepen voor Friese particulieren

Particulieren in gemeenten, die deelnemen aan de Stichting Iepenwacht Fryslân, kunnen in aanmerking komen voor de aanplant van resistente iepen in hun tuin, op het erf of op hun (agrarische) bedrijf. Dat meldt Stichting Iepenwacht Fryslân.

De bomen worden geleverd en aangeplant door de Stichting Iepenwacht Fryslân. Er zijn geen kosten aan verbonden voor de particulier, maar de bomen moeten wel duurzaam in stand gehouden worden.

Bij interesse kan men contact opnemen, voor 1 juni 2016, met de coördinator van de Stichting Iepenwacht Fryslân via het e-mailadres info@iepenwachtfryslan.nl De regeling is van toepassing voor het plantseizoen 2016/ 2017.