Griffioen en Lageschaar bij Vitale Groene Stad

Vasteplantenkwekers Griffioen Wassenaar BV en Lageschaar uit Aalten en hebben zich aangesloten bij het platform de Vitale Groene Stad. Beiden willen het belang van vaste planten in het openbaar groen onder de aandacht brengen.

Kwekers Bert Griffioen en Laurens Lageschaar geven aan gekozen te hebben voor de Vitale Groene Stad om de vaste planten in het openbaar groen en het belang daarvan onder de aandacht te brengen van zowel bestuurders als uitvoerenden van de overheid.

Via het platform de Vitale Groene Stad worden dit jaar diverse activiteiten uitgevoerd waar beide kwekers bij betrokken zijn. Zo vindt op 5 juni de kennisbijeenkomst ‘Groene Baten voor slimme plantkeuze’ plaats in Leeuwarden waar Lageschaar een verhaal houdt over de toepassing van vaste planten in het openbaar groen.

Op 10 juni vindt het kennisatelier Energieke groene samenleving plaats in Amersfoort met als centraal thema ‘Hoe zorgen we voor meer betrokkenheid bij burgers en bedrijfsleven?’ Bert Griffioen zal als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven zijn visie geven.

Nationale Groendag
Op 10 september vindt in Groningen de Nationale Groendag plaats waar beide bedrijven ook met een stand aanwezig zijn. De Nationale Groendag wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Platform31 en Entente Florale Nederland.