Groen Consortium presenteert handboek

De stuurgroep van het Groen Consortium ontving onlangs het Handboek Opleiden in School. Dit zal binnenkort ook overhandigd worden aan het ministerie van Economische Zaken en aoc-bestuurders.

Het Groen Consortium is een samenwerkingsverband tussen lerarenopleiding Stoas Wageningen en acht aoc’s. Deze partijen zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige docenten in de groene beroepsgerichte vakken.

In het Groen Consortium handboek zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van de begeleiding van toekomstige docenten, over inhouden van themabijeenkomsten en over de opbrengsten die aoc’s verwachten van de inzet van studenten.

Het doel is dat studenten niet alleen aan hun eigen studie werken, maar tegelijkertijd een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het aoc waar zij hun opdrachten uitvoeren.

De presentatie van het Handboek van het Groen Consortium.