Groenbeheer Haarlem komende vier jaar naar Spaarnelanden

De gemeente Haarlem gaat per 1 januari 2015 al het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte onderbrengen in nieuwe contracten met een looptijd van minimaal vier jaar.

Deze nieuwe contracten zijn per onderdeel van de openbare ruimte opgesteld. De domeinen Afval & Reiniging, Groen & Spelen, Elementenverharding, Parkeren, Coördinatie Meldingen en Wagenparkbeheer zijn voor Spaarnelanden.

Vernieuwend aan deze contracten is dat ze zijn opgesteld volgens de zogeheten Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Gecombineerde Contracten.
In gemeenteland is met deze UAV-GC 2005 wel ervaring opgedaan bij projecten, maar nog niet bij beheer en onderhoud.

Verantwoordelijkheid
De kern van de nieuwe wijze van contracteren is dat de contractpartners van de gemeente samen verantwoordelijkheid gaan dragen voor de gehele openbare ruimte van de stad. Naast de beheer- en onderhoudstaken nemen zij voor hun domein ook planningstaken van de gemeente over.

Hiermee wil Haarlem bereiken dat bij gelijkblijvend budget de kwaliteit van de openbare ruimte verbetert door een efficiëntere werkwijze en medeverantwoordelijkheid van de contractpartners.

Over de contractperiode van vier jaar is er een bedrag van 140 miljoen euro met deze opdrachten gemoeid.