Groenbranche komt met Groene Stad Charta

Om vergroening van steden te stimuleren zal Stichting De Groene Stad, waarin Anthos, VHG en LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten participeren, binnenkort de Groene Stad Charta introduceren.

De Groene Stad Charta is hét handvest voor de vergroening van steden en dorpen. Door het ondertekenen van het Charta kunnen deelnemende bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties hun groene ambities zichtbaar maken met een doordachte inzet van groen.

Duurzame omgeving
Dat kan bijvoorbeeld op pleinen in stads- en dorpscentra, bedrijfsterreinen of bij ziekenhuizen. Ondertekenaars kiezen daarmee voor vergroening ten bate van een duurzame en leefbare omgeving.

In het jaar 2050 woont 75% van de wereldbevolking in grote steden, zo blijkt uit onderzoek. Om steden leefbaar te houden liggen er kansen voor groen.