Groene AanbestedingsindeX daalt van 105 naar 72

  Voor de tweede maal presenteren TenderGuide en Groenkeur de Groene AanbestedingsindeX (GAX). De index is in vergelijking met het eerste kwartaal gedaald van 105 naar 72 nieuw ingegane contacten.

  Opvallend is dat de teruggang in het aantal nieuwe gepubliceerde aanbestedingen uit het eerste kwartaal, in het tweede kwartaal weer bijna helemaal werd rechtgetrokken. Bovendien is het aantal nieuwe aanbestedingen die gepubliceerd zijn in het eerste halfjaar ongeveer gelijk aan die in 2020.

  Aanleg en Groenonderhoud

  Het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen nam met 56% toe ten opzichte van kwartaal twee in 2020. Over het eerste halfjaar is het aantal gepubliceerde aanbestedingen bijna gelijk. In het tweede kwartaal is hiermee een inhaalslag gemaakt. Alle types aanbestedende diensten zetten opdrachten uit in deze periode.

  Leveren en verzorgen van bomen

  Het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen in het tweede kwartaal van 2021 waarin bomen de hoofdrol spelen, nam met 13% af. In deze periode zijn daarnaast 18 (Q1: 28) overeenkomsten in uitvoering genomen.

  Maaiwerkzaamheden

  Er zijn 36 (Q1: 25) overeenkomsten voor maaiwerkzaamheden in het tweede kwartaal in uitvoering genomen. Het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen daalde licht met 8% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020. In vijf nieuwe uitvragen is in dit kwartaal Kleurkeur als eis meegenomen. Het aantal gecertificeerde bedrijven met Kleurkeur neemt ook elke maand toe.

  Duurzaamheid

  Groenkeur gaat duurzaamheid opnemen als basiseis in haar schema’s. TenderGuide heeft dit thema onderzocht. In circa 20 tot 30% van de aanbestedingen speelt dit een rol. Ondanks alle ambities is hier nog een grote stap te maken door de inkopers.

  Inmiddels wordt in meer dan 20% van de bestekken Groenkeur uitgevraagd. In circa 30% van de bestekken is ook de CO2-ambitie gevraagd. Inkopers die voor Groenkeur kiezen, vragen vaak ook de CO2-prestatieladder uit. Daarnaast speelde het thema biodiversiteit in 20% van de aanbestedingen een rol.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties