Grote toename SW’ers bij reguliere werkgevers

Het aantal mensen met een beperking dat bij gewone werkgevers actief is, is de afgelopen acht jaar met 85% gestegen. Dat blijkt uit de cijfers van sociale werkbedrijven over 2013.

In totaal werken momenteel 35.400 mensen met een beperking bij gewone werkgevers via sociale werkbedrijven, onder andere in het groen. Het overgrote deel van de mensen werkt via een detachering.

In 2005 werkte nog maar 19% van de Wsw’ers via sociale werkbedrijven bij gewone werkgevers; dat percentage is de afgelopen jaren gestegen naar 34%.

Volgens brancheorganisatie Cedris is detachering een succesvolle manier om mensen met een beperking aan de slag te helpen bij gewone bedrijven. Het formele werkgeverschap ligt bij het sociale werkbedrijf. Het sociale werkbedrijf zorgt voor de begeleiding en administratieve rompslomp; de ondernemer betaalt een inleenvergoeding.

Grote zorgen
Veel gemeenten blijken nog niet te weten of ze na de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 nieuwe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan detacheren. Cedris-voorzitter Job Cohen maakt zich hier grote zorgen over.

„Uit een inventarisatie van Cedris blijkt dat de helft van de sociale werkbedrijven aangeeft dat hun gemeenten nog geen afspraken hebben gemaakt over nieuwe detacheringen vanaf 2015. Er is toegezegd dat er 125.000 banen moeten komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Detacheringen zijn van cruciaal belang om dat aantal te halen.”