Van Hall Larenstein start nieuwe hbo-opleiding in Velp

  Van Hall Larenstein start in september 2017 in Velp met de vierjarige hbo-opleiding Management van de Leefomgeving. Deze opleiding leert studenten de groene stad van de toekomst in te richten en te beheren. Dit gebeurt in zogenoemde Urban Labs.

  De stad van de toekomst moet vergroenen om deze leefbaar te houden. Op termijn leeft immers wereldwijd 70% van de bevolking in stedelijke gebieden. Bovendien zal de klimaatverandering een groot effect hebben op de stad.

  Verlaten industriegebieden

  Studenten die de opleiding Management van de Leefomgeving gaan volgen, leren om uitdagingen in de stad op een innovatieve manier te bekijken. Ook leren ze om gebruikers te betrekken bij de organisatie en inrichting van hun leefomgeving. Dat gebeurt in zogenoemde ‘Urban Labs’. Daarin werken studenten aan actuele vraagstukken. Bijvoorbeeld door samen met inwoners, architecten en vastgoedontwikkelaars nieuwe ideeën te ontwikkelen voor het transformeren van verlaten industriegebieden. Of projecten te ontwikkelen voor voedselproductie in de stad.

  De basis wordt gelegd met vakken over gebiedsontwikkeling, bodem en water en (stads)natuur, gecombineerd met vakken als innovatie, toegepaste aardrijkskunde, communicatie en economie.

  Uiteindelijk gaan de ‘managers van de leefomgeving’ aan de slag als stedelijk ontwikkelaar, adviseur van de overheid, zelfstandig ondernemer of functies die zich nog moeten ontwikkelen.