Helpdesk Natuurlijk Kapitaal geeft kosteloos advies

Wilt u weten wat natuurlijk kapitaal voor uw bedrijf betekent en waarom het goed is om aandacht aan dit onderwerp te besteden? Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (BEE) biedt u via de vernieuwde Helpdesk Natuurlijk Kapitaal kosteloos ondersteuning aan.

Het Platform Bedrijven, Ecosystemen en Economie (BEE) is een samenwerking tussen VNO-NCW en IUCN NL. Het Platform zet zich in voor behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling Biodiversiteit en Bedrijfsleven uit voor het ministerie van Economische Zaken en ondersteunt het Platform BEE en het daaruit voortvloeiende Natural Captains traject en de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal.

Natural Captains
Het Natural Captains traject brengt koplopers uit het bedrijfsleven bij elkaar die bewust en slim gebruikmaken van natuurlijke hulpbronnen en het natuurlijk kapitaal versterken. Het Platform BEE en RVO.nl ondersteunen hen daarbij door met elkaar concrete acties af te spreken, te discussiëren, samen te werken en informatie te delen.

Helpdesk Natuurlijk Kapitaal
Een eerste stap voor veel bedrijven is na te gaan hoe ze kunnen beginnen met duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal. Vanuit Platform BEE is daarom de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal opgericht. Deze helpdesk biedt kosteloos ondersteuning aan bedrijven die vragen hebben over natuurlijk kapitaal of die hiermee aan de slag willen.

Vragen en advies
Marieke Hoorn begeleidt de Helpdesk vanuit RVO.nl. „Dat kunnen technische vragen zijn over bijvoorbeeld sourcing van grondstoffen, landgebruik, emissies of water, maar ook simpelweg de vraag waar een bedrijf een start kan maken met dit thema.”

De experts van de Helpdesk – afkomstig van CREM, Nyenrode Business Universiteit en ARCADIS – beantwoorden de vragen en geven advies. Advies tot maximaal twee dagen is gratis. In de praktijk blijkt die tijd voldoende te zijn voor een volledig antwoord of advies.

Heeft u vragen of wilt u advies inwinnen? Dan kunt u bellen met de helpdesk: (0346) 29 1333 of het contactformulier invullen.