Het Nieuwe Instituut opent tijdelijke stadsnatuur

Het Nieuwe Instituut in Rotterdam opent op 10 mei De Nieuwe Tuin. Het ontwerp hiervan is geïnspireerd op de ecologische rijkdom van braakliggende terreinen.

De ontwerpers – Frank Bruggeman en ecologisch hovenier Hans Engelbrecht van De Groene Stap – stellen met de tuin een alternatief beheer van de stedelijke openbare ruimte voor: beheer dat zich meer laat leiden door natuurlijke processen.

Stadspuin
Met stadspuin en rioolbuizen is bij Het Nieuwe Instituut een landschap gecreëerd waar een ruige en ecologisch waardevolle begroeiing zich kan ontwikkelen. De aangrenzende vijvers zijn beplant met riet en waterzuiverende moerasbeplanting.

Discussie openbaar groen
De Nieuwe Tuin wordt op 10 mei geopend. De tuin is onderdeel van de programmalijn Landschap en Interieur van Het Nieuwe Instituut. Die wil hiermee een bijdrage leveren aan de discussie hoe het openbaar groen in te richten en te beheren. De tuin is tot en met 25 oktober te bezichtigen. In het voorjaar van 2016 zal Het Nieuwe Instituut het landje weer voor een nieuw project inzetten.

Natuur & Ruimtelijk ontwerp
Daarnaast organiseert Het Nieuwe Instituut op 11 mei een slotbijeenkomst over het onderzoeksproject Natuur & Ruimtelijk ontwerp. Enkele ontwerpers presenteren hun oplossingen en gaan in gesprek met ecologen, opdrachtgevers en beleidsmakers over de relatie tussen natuur en ruimtelijk ontwerp. Toegang gratis, aanmelden verplicht.

Het Nieuwe Instituut is ontstaan op 1 januari 2013 uit een fusie van het Nederlands Architectuurinstituut, Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Virtueel Platform, kennisinstituut voor e-cultuur.