Hoe zit het ook alweer met onwerkbaar weer?

  Het is alweer even geleden dat we in Nederland met een langdurige vorstperiode te maken hebben gehad. Veel hoveniers kunnen door de vorst buiten niet aan de slag. Hoe zit het ook alweer met ‘onwerkbaar weer’?

  Artikel 13 van de Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland geeft uitsluitsel over ‘Onwerkbaar weer en gebrek aan werk’: „In overleg tussen leidinggevende en werknemer wordt beoordeeld of er sprake is van onwerkbaar weer in relatie tot de te verrichten werkzaamheden. De leidinggevende bepaalt uiteindelijk of dit al dan niet het geval is en meldt in beginsel tijdig voor aanvang van de werkdag indien de werkzaamheden geen doorgang vinden.”

  Jaarurennorm

  Indien de werkzaamheden ten gevolge van onwerkbaar weer of gebrek aan werk ongeacht de tijdsduur geen doorgang kunnen vinden geldt dat:

  -de werkgever gehouden is het feitelijk loon door te betalen;
  -de uren van deze dag niet mee tellen voor het bereiken van de jaarurennorm;
  -de werknemer gehouden is ten behoeve van de werkgever op het bedrijf andere werkzaamheden te verrichten of in overleg elders andere werkzaamheden te verrichten. Indien dit het geval is, tellen deze uren wel mee in de te bereiken jaarurennorm;
  -elke dag waarop een aanvang gemaakt is met werkzaamheden telt voor minimaal 3 uur mee voor de te bereiken jaarurennorm.

  Consignatiediensten

  Bij hoveniers en groenvoorzieners die actief zijn in de gladheidbestrijding kan er deze periode juist sprake zijn van onregelmatige werktijden en extra uren. Hierbij gelden de bepaling die vallen onder consignatiediensten (werkzaamheden op oproep). Artikel 36 van de cao meldt het volgende: „Bij een oproep voor gladheidsbestrijding welke niet gekoppeld is aan een normale werkdag, dan wel deel van een werkdag, wordt minimaal 3 uur tegen het geldende tarief betaald.”

  Bij een oproep voor een consignatiedienst of gladheidsbestrijding zijn er de volgende mogelijkheden voor de betrokken werknemer:

  a. de werkdag afmaken: dit indien de consignatiedienst direct aansluit op de met de werknemer vastgestelde werktijd en met inachtneming van het gestelde in Artikel 17 Lid 1.a (Los van overwerk bedraagt de maximale werktijd per dag 9,5 uur, inclusief reistijd maar exclusief schafttijd) en Artikel 17 Lid 1.b (Los van overwerk bedraagt de maximale werkdag 11 uur, inclusief schaft- en reistijd); of
  b. een rustpauze inlassen van minimaal 8 uur: dit indien de consignatiedienst niet aansluit op de vastgestelde werktijd. In geval van onvoorziene calamiteiten is afwijking op het voorgaande mogelijk. Deelnemers aan de seniorenregeling zijn niet verplicht tot consignatie.

  Kijk voor meer informatie over onwerkbaar weer en consignatiediensten op de website van de VHG.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties