Huidige cao hoveniers ongewijzigd verlengd

De sociale partners hebben besloten de Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland ongewijzigd te verlengen. De cao wordt verlengd tot en met 30 juni 2016.

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen. De sociale partners hebben besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om de cao eenmalig en ongewijzigd te verlengen, inclusief de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).

Hierdoor wordt een cao- en AVV-loze periode en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. De onderhandelingen voor een nieuwe cao gaan binnenkort van start.

De looptijd van de huidige cao is van 1 januari 2014 tot en met 29 februari 2016. Sociale partners zijn Branchevereniging VHG, FNV agrarisch en groen en CNV Vakmensen.