Tuin en Landschap nieuws Huurwoningen Zwolle voorzien van regenwaterschutting

Huurwoningen Zwolle voorzien van regenwaterschutting

0

In Zwolle zijn de tuinen van 40 sociale huurwoningen voorzien van een regenwaterschutting. Per erfafscheiding wordt daarmee ruim 650 liter regenwater opgevangen. De schutting gaat niet alleen wateroverlast tegen, het stimuleert ook de bewoners om hun tuin te vergroenen en het opgeslagen regenwater te benutten.

De gemeente Zwolle ontwikkelt de nieuwe buurt Breecamp. Woningbouwvereniging Stichting Openbaar Belang bouwt daar 40 toekomstbestendige sociale huurwoningen. Toekomstbestendigheid gaat in dit geval over de energietransitie en klimaatadaptatie: enerzijds zijn de woningen gasloos en ‘Nul-op-de-meter’ aangelegd, en anderzijds heeft de woningcorporatie samen met het waterschap onderzocht hoe de bewoners betrokken kunnen worden bij het voorkomen van wateroverlast, droogte en hitte in de woonwijk. Er is gekozen voor een tuinschutting die regenwater opvangt van het dak van de berging.

Regenwaterschutting

De betrokken partijen kozen ervoor om een regenwaterschutting (‘Rainwinner’) te plaatsen tussen de tuinen van de huurwoningen. De schutting vangt regenwater op en verkleint daarmee de kans op wateroverlast in de wijk. Een voordeel van de schutting is dat deze veel water kan opvangen, maar niet veel ruimte in beslag neemt. Bovendien kunnen bewoners het opgevangen water in droge perioden hergebruiken voor het bewateren van de tuin. De schutting is dus multifunctioneel: naast een erfafscheiding wordt een oplossing geboden voor wateroverlast en droogte.

Zichtbare maatregelen

De woningbouwvereniging heeft samen met het waterschap gekozen voor een zichtbare klimaatadaptatiemaatregel bij de woningen. Veel maatregelen tegen wateroverlast zijn voor bewoners onzichtbaar, omdat ze ondergronds worden aangelegd, zoals een regenwaterriool of infiltratiekratten. Met de regenwaterschutting zetten de partijen in op het vergroten van de bewustwording en betrokkenheid van bewoners rondom klimaatadaptatie.

Strategie

Om ervoor te zorgen dat bewoners daadwerkelijk overgaan tot vergroening, heeft SunnyRain Solutions, de ontwikkelaar van de Regenwaterschutting, de strategie ‘Groen is fijn’ opgesteld. Dit is een plan van aanpak voor overheden, om belemmeringen voor vergroening om te zetten in kansen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rioned en Stowa ondersteunen deze strategie. Het vergroenen van de tuintjes draagt niet alleen bij aan het verder klimaatbestendig maken van de buurt; wonen in een groene omgeving is ook veiliger, gezonder, mooier en prettiger.

Reageer op dit artikel

avatar