‘IARC-studie geeft geen uitsluitsel over glyfosaat’

Het Ctgb kan op basis van een studie door het International Agency for Research on Cancer (IARC) niet bepalen of glyfosaat kankerverwekkend is voor de mens.

De studie, gepubliceerd in The Lancet Oncology op 20 maart, biedt volgens het Ctgb geen nieuwe informatie waaruit kan worden afgeleid dat de Nederlandse toelatingen een ontoelaatbaar risico vormen voor de volksgezondheid.

Op dit moment wordt de werkzame stof glyfosaat binnen de EU herbeoordeeld door Duitsland. Het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) heeft in vele honderden documenten en wetenschappelijke publicaties over het gebruikersrisico van glyfosaat voor de mens beoordeeld.

Geen aanleiding
Na deze bestudering, waar ook Nederland actief aan heeft bijgedragen, is er volgens het Ctgb tot op heden geen aanleiding om glyfosaat te beschouwen als verdacht van het veroorzaken van kanker en de classificatie van glyfosaat te veranderen.

Het IARC zal later de onderliggende studie publiceren. Zodra deze beschikbaar komt, zal Duitsland deze gegevens grondig bestuderen. Naar aanleiding hiervan zal het Ctgb kijken of ingrijpen noodzakelijk is.