IVN partner van Entente Florale

IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, is sinds kort partner van Entente Florale Nederland in het programma van de Vitale Groene Stad.

Deel van deze samenwerking is dat Rachelle Eerhart van IVN het voorzitterschap draagt binnen de themajury Bewonersparticipatie.

Eerhart heeft als projectleider van Groen Dichterbij de afgelopen twee jaar veel ervaring en kennis opgedaan over burgerparticipatie.

Het platform Groen Dichterbij heeft als doel bewoners te stimuleren hun woonomgeving te vergroenen en de onderlinge contacten te bevorderen. Deze doelstelling sluit aan op de filosofie van de Vitale Groene Stad, waar de realisatie van duurzame, groene steden centraal staat.