Iepenpark geopend in Friesland

  Vorige week is in het Friese Burdaard een iepenpark geopend. Dit is onderdeel van het waddenfondsproject ‘Herplant iepen in de Waddenregio’ dat goed is voor het planten van 7.000 iepen in de Friese en Groninger kustgemeenten.

  Gedeputeerden Johannes Kramer van Friesland en Henk Staghouwer van Groningen openden samen het iepenpark in het Friese Burdaard. Tussen 2011 en 2017 worden er langs de Friese en Groninger waddenkust respectievelijk 4.000 en 3.000 iepen herplant.
  Daarmee is de inlandse boom, die vijftien jaar geleden door de snel oprukkende iepziekte op het punt stond te verdwijnen, met een comeback bezig.

  Resistente iepen

  In Burdaard plantte de gemeente Ferwerderadiel de afgelopen jaren onder meer resistente iepen langs de sportaccommodatie en bij de gerenoveerde jachthaven. Op het terrein van deze recreatiehaven zijn tientallen iepen, van verschillende rassen, geplant. Hiermee is het dorp, dat langs de drukbevaren elfstedenroute ligt, een iepenpark rijker.

  Resultaten

  Tijdens de opening spraken beide gedeputeerden hun tevredenheid uit over de door de Friese en Groninger Iepenwachten gerealiseerde resultaten. Zo zorgde hun gecoördineerde aanpak ervoor dat het uitvalspercentage ten gevolge van iepziekte van 10% tot minder dan 1% werd teruggedrongen en de laatste jaren stabiliseert.

  Zichtbaarheid

  Met de komst van het iepenpark – en informatiepaneel – in Burdaard wordt ook bijgedragen aan een nevendoel van het waddenproject: het vergroten van de zichtbaarheid van de iep en het delen van de kennis over deze inheemse boom die het winderige en zilte klimaat zo goed verdraagt.
  Het project heeft een begroting van €3,5 miljoen, waarvan het Waddenfonds ongeveer driekwart voor haar rekening neemt. Het resterende deel wordt gefinancierd door de beide provincies, betrokken gemeenten en bijdragen van particuliere eigenaren.

  Bron: Tuin en Landschap