Iepenwacht Groningen wordt Groninger Bomenwacht

Stichting Iepenwacht Groningen gaat op in de Stichting Groninger Bomenwacht. Zo kunnen ook andere boomziekten en -plagen dan de iepziekte door de deelnemers gezamenlijk worden aangepakt.

Op vrijdag 4 december gaat de Stichting Groninger Bomenwacht officieel van start. In Wehe den Hoorn planten gedeputeerde Henk Staghouwer en voorzitter Koos Wiersma van de nieuwe stichting twee bomen, een iep en een lindeboom, om deze gebeurtenis te markeren. Het motto van de nieuwe stichting is ‘Gezonde bomen in een groene provincie’.

Iepziekte
Sinds de Iepenwacht ruim tien jaar geleden met een gezamenlijke aanpak iepziekte in de provincie Groningen te lijf ging, daalde de uitval van iepen van 10 naar minder dan 1 procent. De Stichting Groninger Bomenwacht kan nu ook de aanpak van andere boomziekten en -plagen gezamenlijk organiseren, zoals de essentaksterfte, die momenteel veel slachtoffers maakt en de eikenprocessierups.

Kennisuitwisseling
In de nieuwe stichting werken gemeenten, provincie, terreinbeheerders en deskundigen samen om dit te realiseren en het bomenbestand in de provincie gezond te houden. Net als de Iepenwacht zal de nieuwe stichting zich richten op uitwisseling van kennis en ervaringen en de organisatie van de monitoring, bestrijding en beheersing in het veld.