Inkomen vrouwen met groen mbo laagst

Vrouwen met een groene mbo-opleiding hebben vijf jaar na hun diploma een lager inkomen dan andere mbo’ers. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Inkomen van mannelijke groene mbo’ers zijn vergelijkbaar met die van mannelijke mbo’ers in de sectoren economie, techniek en zorg. Maar vrouwen hebben steeds een lager inkomen.

Voor vrouwen met een mbo-groenopleiding geldt dat altijd, zowel voor bol als bbl, en op alle niveaus.

Ook in hoger onderwijs zijn de inkomens van vrouwen altijd lager. Daar gaat het in vergelijking met de andere opleidingen beter met de hbo’ers met een landbouw- of natuuropleiding. Hier zijn het vooral de kunstopleidingen die minder inkomen betekenen.