Innovatieve aanpak berminspectie levert voordelen op

  Antea Group heeft voor de provincie Groningen op innovatieve wijze bermobjecten in kaart gebracht. Het uitvoeren van inventarisaties langs wegen is normaal gesproken erg tijdrovend en kostbaar.

  Voordat een berm gemaaid kan worden is een gedegen inspectie van de berm nodig. Objecten als borden en straatlantaarns moeten eerst in kaart zijn gebracht voordat een maaibestek kan worden opgesteld.

  Met de methode van Antea Group zijn de bermen zijn niet ter plaatse, maar vanachter de computer op kantoor geïnventariseerd. Dit is mogelijk door gebruik te maken van beschikbare open data. Met behulp van actuele panoramafoto’s, Globespotter en ArcGIS zijn zo alle objecten in beeld gebracht, ook objecten die niet in eigendom van de provincie zijn.

  Minder CO2-uitstoot

  Met deze innovatieve aanpak kan zonder veiligheidsrisico’s voor inspecteurs en met een scherpe prijsstelling nieuwe accurate uitgangspunten voor bestekken en contracten worden vastgelegd.

  De methode levert verder geen overlast op voor weggebruikers, de geometrische kwaliteit is geborgd en het is duurzamer doordat minder CO2 wordt uit gestoten. Dankzij deze aanpak is circa 750 kg CO2 bespaard.