Insectenonderzoekstation geopend

Terra Nostra, kennisatelier voor boom en bodem, heeft dit voorjaar een insectenonderzoeksstation in gebruik genomen in het Noord-Brabantse Mill. Het onderzoekscentrum is gericht op insecten die in bomen een plaag kunnen vormen. De levenscyclus en ecologie van de verschillende soorten worden hier gevolgd.

Het eerste resultaat van het station is het vaststellen van de ei-uitkomsten van de eikenprocessierupsen op 30 maart, waarover Tuin en Landschap eerder al berichtte.

In de komende periode zullen diverse andere soorten insecten gevolgd worden, zoals bastaardsatijnvlinder, eikenspintkever, eikenprachtkever en kastanjemineermot.

De waardplanten van de verschillende plaaginsecten zijn aangeplant in een afgeschermde ruimte waarin wind, zon en regen vrij spel hebben zodat op een zo natuurlijk mogelijke wijze de ontwikkeling te volgen is.

Beheerstrategie
Terra Nostra streeft ernaar om boomziekten en plagen te beheren tegen enerzijds zo laag mogelijke kosten en anderzijds de minste milieubelasting. Aan de hand van de verzamelde gegevens van het insectenonderzoeksstation wordt een beheerstrategie voor de betreffende plaagsoorten ontwikkeld.

De gazen kooi met waardplanten en uitgezette plaaginsecten.