Inspectie SZW: Aantal arbeidsongevallen stijgt nog steeds

  Het aantal arbeidsongevallen in Nederland stijgt nog ieder jaar. Zo is in 2017 het aantal ongevalsonderzoeken door de Inspectie SZW met 7% gestegen naar ruim 2.500. Dat blijkt uit de Staat van arbeidsveiligheid die Inspectie SZW heeft gepubliceerd.

  Jaarlijks overlijden er tussen 50 en 70 werknemers als gevolg van een ongeval op het werk. Daarnaast overlijden jaarlijks duizenden werknemers als gevolg van een beroepsziekte. In 2016 lag dit aantal op meer dan 4.000 werknemers.

  Top 5-risicosectoren

  De agrarische en groene sector behoren tot de top 5-risicosectoren wat betreft arbeidsongevallen. In 2016 lag het aantal arbeidsongevallen in deze sector nog op 101 per 100.000 werknemers, tegen 30 per 100.000 gemiddeld over alle sectoren.

  Vitale sector

  Sinds 2017 werkt de agrarische en groene sector aan duurzame inzetbaarheid. Beroepsziekten liggen in deze sector op de loer door blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fysieke overbelasting. Het streven is om te komen tot een vitale sector waarin werknemers gezond kunnen blijven werken tot hun pensioengerechtigde leeftijd.

  Uitzendkrachten

  Opvallend is dat het aantal arbeidsongevallen onder uitzendkrachten nog steeds toeneemt. Eén van de vijf geregistreerde slachtoffers is uitzendkracht. Ook jonge werknemers zijn vaker slachtoffer. Relatief de meeste arbeidsongevallen, ook die met dodelijke afloop, doen zich voor bij de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder.

  RI&E

  Slecht 27% van de bedrijven heeft belangrijke risico’s geïnventariseerd. Dit zijn met name de grote bedrijven, waar 60% van de werknemers werkt. Vooral kleine bedrijven hebben vaak geen of een onvolledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Tegelijkertijd is het aantal ernstige ongevallen bij kleinere bedrijven verhoudingsgewijs veel hoger dan bij middelgrote en grote bedrijven. Wanneer bedrijven de verplichte RI&E adequaat vervullen, kan dat de eerste stap zijn naar een betere veiligheidscultuur.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties