Platwormen vormen bedreiging voor bodemkwaliteit

  Exotische landplatwormen worden met potplanten naar Europa vervoerd en kunnen zich soms buiten handhaven. Omdat ze regenwormen eten vormen ze een bedreiging voor de bodemkwaliteit, meldt EIS Kenniscentrum Insecten op Naturetoday.com

  Ronald Sluys van Naturalis luidde recent de noodklok in het artikel ’Invasion of the flatworms’ in American Scientist. De laatste decennia wordt in Europa steeds vaker melding gemaakt van import van landplatwormen met potplanten, met name uit Azië, Australië en Nieuw-Zeeland.

  Regenwormpopulaties
  Platwormen zijn toppredatoren van bodemdieren. In Engeland zijn al 15 soorten gevonden en is vastgesteld dat regenwormpopulaties worden aangetast. In Scandinavië en Groot-Brittannië worden al maatregelen genomen om exotische landplatwormen buiten de deur te houden.

  Moeilijk te bestrijden

  De bijzondere dieren worden tot 50 cm lang, kunnen lang zonder voedsel. Ze zijn moeilijk te bestrijden, mede omdat hun lichaam kan regenereren als het beschadigd of door midden wordt gehakt. Omdat ze vies smaken, kennen ze ook nauwelijks natuurlijke vijanden.

  In Nederland zijn tot nu toe de onderstaande drie exotische landplatwormen gevonden, maar dit is ongetwijfeld nog maar het topje van de ijsberg.

  • De hamerhoofdlandplatworm (Bipalium kewense) komt in kassen voor, maar in kan onze streken niet buiten overleven.
  • De grote Australische tweestreep (Caenoplana bicolor) werd in 2014 gefotografeerd in een tuin in Castricum. Deze worm kan tot 12 centimeter lang worden.
  • Marionfyfea adventor is een kleine soort die pas in 2016 werd beschreven, op basis van dieren uit Nederland. Deze worm is verder bekend uit Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar komt van oorsprong waarschijnlijk uit Nieuw-Zeeland.

  Onderzoek

  In Nederland is nader onderzoek naar deze dieren hard nodig. De werkgroep Landplatwormen van EIS Kenniscentrum Insecten zal in 2017 een start maken met een inventarisatie in Nederland.

  (Foto inzet: Jean-Lou Justine)

  De hamerhoofdplatworm is gevonden in kassen in Nederland en kan niet buiten overleven (Foto: Jean-Lou Justine)

  De grote Australische geelstreep werd in 2014 gefotografeerd in een tuin in Castricum (Foto: Richard Reijnders)

  Marionfyfea adventor werd in 2016 beschreven op basis van Nederlandse dieren. Deze soort is gevonden in Goes en Schiedam. (Foto Marco Faasse)