Investeren in milieuvriendelijke technieken

Ondernemers kunnen fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Kijk op de Milieulijst van 2014 om te zien welke mogelijkheden er zijn om te investeren in de meest milieuvriendelijke oplossingen.

Met de MIA kunt u tot 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat komt boven op uw gebruikelijke afschrijving. Met de Vamil kunt u zelf bepalen wanneer u deze investeringskosten afschrijft. Op de Milieulijst van 2014 staan ruim driehonderd investeringen die milieuwinst opleveren.

Aanvragen
Wees op tijd met het aanvragen van MIA/Vamil: binnen drie maanden na het geven van de opdracht (schriftelijk of mondeling). U kunt MIA en/of Vamil aanvragen via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor ondernemers in de groenbranche zijn met name de volgende investeringen interessant:

Installaties en civiele voorzieningen

F 6420 Vegetatiedak
a. bestemd voor: het afdekken en isoleren van een dakconstructie van een bedrijfsgebouw door een pakket van waterbufferende lagen met vegetatie ter voorkoming van overlast of overbelasting van het riool door regenwater, ter zuivering van de buitenlucht en/of ter bevordering van broed- en foerageergelegenheid voor dieren;
b. bestaande uit: een waterkerende folie, een teeltlaag, (eventueel) een drainagelaag, (eventueel) een kunstmatige bevloeiing en verankering, (eventueel) constructieve aanpassingen bij bestaande daken en (eventueel) nestelvoorzieningen.

F 6421 Gevelbegroeiingssysteem
a. bestemd voor: het isoleren van de buitenmuren van een bedrijfsgebouw door een vegetatielaag ter zuivering van de buitenlucht en/of ter bevordering van broed- en foerageermogelijkheden van dieren;
b. bestaande uit: een frame met gevelbeschermende laag en substraat, (eventueel) constructieve aanpassingen bij bestaande muren, (eventueel) irrigatieleidingwerk en (eventueel) nestelvoorzieningen.

Transportpreventie

F 3050 [nieuw] Modulair bouwsysteem ter vermindering van woon-werkverkeer
a. bestemd voor: het verminderen van woon-werkverkeer door het faciliteren van een kantoorwerkomgeving bij werknemers thuis met een modulair bouwsysteem buitenshuis;
b. bestaande uit: een modulair bouwsysteem, (eventueel) een PV-systeem, (eventueel) een zonnewarmtesysteem, (eventueel) een vegetatiedak, (eventueel) een gevelbegroeiingssysteem, (eventueel) ICT-aansluitvoorzieningen en (eventueel) domotica-voorzieningen, exclusief kantoormeubilair.