Jaarlijkse boktorinspectie in Winterswijk

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) start vanaf 24 november 2014 met de jaarlijkse boktorinspectie in Winterswijk.

In 2012 is in Winterswijk de Aziatische boktor (Anoplophora glabripennis) aangetroffen in één boom. Er zijn vervolgens maatregelen genomen om de boktor uit te roeien.

Om na te gaan of de boktor is uitgeroeid, controleren inspecteurs van de NVWA in de periode 2013-2015 in een strook van 1.000 meter rondom de vondst loofbomen en struiken.

Tot nu toe zijn er geen boktorren meer aangetroffen.